Saturday, November 1, 2014

КАКО СЕ ПРАВИ ИНТЕРНЕТ – СТРАНИЦА (ВЕБ – САЈТ)?

ВЕБЛИ (weebly) е интернет страница кој овозможува бесплатно и едноставно креирање на лична интернет страница, која има голем избор на дизајнирани шаблони (templates), овозможува додавање на дополнителни страници, создавање на блогови во рамките на интернет страниците, додавање на мултимедијални и текстуални содржини со влечење, игри, мапи, можност за рекламирање, читачи на полиња (feeds), како и лични елементи на креаторот, а за сето ова не треба да имате никакви предзнаења.
Идеален е за изработка на  збирки на трудови, активности и дневници за работа (онлајн портфолио), едукација, планирање, известување, ........,
поради одличната функционалност, брзината и политиката на првиватност. 
Адреса: www.weebly.com


Следи ги упатствата и направи своја интернет - страница (веб-сајт):


No comments:

Post a Comment