Sunday, June 17, 2018

ПОСТЕРИ ОД АКТИВНОСТИ 2017/2018

Последните години новиот концепт на настава се труди да го истисне стариот концепт – помнење на наставниот материјал без сопствено мислење за него. Се позастапено е критичкото мислење кое е засновано на критериуми, проценки, рационални аргументи, вреднување засновано на логички заклучоци. .................................Демонстрациите се идеален начин за развивање на критичко мислење кое е засновано на критериуми, проценки, рационални аргументи, реално вреднување засновано на логички заклучоци...........................
Постери од неколку активности:

No comments:

Post a Comment