Tuesday, September 18, 2012

Современа настава: фикција или реалност!


IX Conference 
of the Society of Physicists of Macedonia 
2012 September 20th to 23rd, 
Ohrid, Republic of Macedonia

Во рамките на IX Конференција на Друштвото на физичарите на Република Македонија, Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како коорганизатор на Конференцијата, организирал Сателитски семинар под наслов:

Современа настава: фикција или реалност!
Како да се плива во океанот од новини во наставата ?

Семинарот  се одржал на 18.09.2012 (вторник) со почеток во 9:00 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Програма:

9:00 – 9:40
Предавач: Проф. Д-р Јосип Слишко, 
Универзитет во Пуебла, Мексико
Наслов: Иднината на наставата: 
Збогум предавања во училница!

9:50 – 10:30
Предавач: Проф. Д-р Дан Цензор, 
Универзитет Бен Гурион, Негев, Израел
Наслов: Кравата на Алберт Ајнштајн и 
специјалната теорија на релативност

10:40 – 11:00
Кафе пауза

11:00 – 11:40
Предавач: Проф. Д-р Оливер Зајков, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Скопје, Македонија
Наслов: Учење базирано на проекти: 
дилеми и прашања!

Времетраењето на семинарот било пролонгирано и завршил во 13:30.

Интересен, инспиративен семинар, а се надевам дека ќе доживее и својата реприза.  
 

No comments:

Post a Comment