Sunday, August 14, 2011

Саморефлексија


Саморефлексија

Најтешката тема за дискусија, за секој човек, па и за сите учесници во наставниот процес (наставници, ученици, родители, советници, министри итн.) е саморефлексијата. Саморефлексија е вештина која треба сите да ја совладаме , за да можеме да напредуваме, да ги надоместиме недостатоците и пропустите, да ги негуваме и одржуваме добрите (јаките) страни. За суштинските промени во образованието потребна е и духовна саморефлексија на сите учесници во наставниот процес. Доколку не се случи тоа, саморефлексија ќе премине во фатаморгана и никој нема да има полза ниту ќе биде свесен за потребите од развојните промени, ќе тапкаме во место.
Мојот план за професионален развој e даден во моето портфолио сместено во елемент 13, но би сакала да имам можност да дебатирам на тема саморефлексијa со сите учесници во наставниот процес и сигурна сум дека таквите дебати би биле многу полезни за сите, особено за образованието.

No comments:

Post a Comment