Monday, October 12, 2015

МАКЕДОНИКА ви нуди голем избор на дигитални книги.Регистрирајте се. 
Кликнете на Книготека
Ќе добиете преглед на сите книги. 
За полесно пребарување  користите го списокот од левата страна, кликнете на посакуваниот жанр 
и уште еден клик најдолу под списокот на филтрирај. 
Кога ќе ја пронајдете посакуваната книга кликнете на неа, а потоа клик на Додај вомои книги
До избраните книги ќе доаѓате со кликање на линкот Мои книги кој се наоѓа најгоре на главната страна веднаш до Книготека. При секое влегување во Мои книги ќе можете да ги читате избраните книги. 
Ви посакувам убава дружба со вашите омилени книги. 


Wednesday, September 9, 2015

ScientixМатематика, хемија, физика, биологија  сеуште се дел од предметите кои најчесто им создаваат главоболка и одбивност на учениците, а дополнително се намалува и бројот на ученици кои овие предмети ги избираат за полагање на државна матура или понатамошно студирање на факултет. И во Европа се намалува интересот меѓу учениците да природните науки бидат нивниот иден професионален избор. Целта  на Scientix е да биде место за наставниците од цела Европа на кое ќе се развива соработката, размената на идеи, освојување на современи методи во образовниот процес, надградување на професионалните знаења и предавања со современи техники и вештини за да се доближат природните науки до учениците. 
Scientix е проект инициран од Европската комисија за истражување и иновации и е под FP7 програмата за истражување и технолошки развој.Со Scientix менаџира EUN (European Schoolnet Academy;www.eun.org) формирана 1997 година со седиште во Брисел,Белгија. EUN е мрежа од 31 Министерствo за образование во Европа и претставува една од клучните организации за иновации во наставата и учењето кои силно ја подржуваат европската соработка помеѓу училиштата и наставниците.
Scientix дава пристап до наставни материјали, резултати од истражувања и документи од различни европски проекти за образование и наука финансирани од Европската комисија и разни национални иницијативи.
Оваа платформа овозможува редовно ширење и размена на информации и најдобри пракси во образованието ширум Европа. 
Во овој проект можат да учествуваат наставници од основно и средно образование кои предаваат биологија, хемија, физика информатика, географија, математика, инженерство и технологија и истражувачи. На онлајн  порталот (www.scientix.eu) корисниците се регистрираат со свое корисничко име и лозинка. Потоа преку  главните мениа имаат можност да пребаруваат низ порталот и да искористат најразлични едукативни материјали.Ова е проект-платформа, во која се сублимирани голем број на европски проекти. Проектите се пребаруваат според земја носител, земји учеснички, теми на интерес и сл. Освен вклучување во европски проекти овозможува нашите наставници подеднакво како и европските, да се стекнат со (само)едукација преку учество во курсеви за професионален развој, учество во онлајн обуки, вебинари, конференции, работилници и натпревари, превземање ресурси за ИКТ и дигитална технологија во училница, делење на извори и ресурси на подучување, размена на техники,вештини и методи во наставата

Новини:
- превод на барање на ресурси и на македонски јазик
- редовни вебинари од еминентни наставници од цела Европа и можност за креирање на вебинари
- континуирани бесплатни сертифицирани курсеви овозможени од European Schoolnet Academy
- пишување и објавување на блогови
- Scientix 8-ма работилница за наставници во “училницата на иднината“ во Брисел
Филозофијата на Scientix платформата е: Барај, Најди, Вклучи се;
Логирајте се на страната на Scientix и  бидете дел од едно европско едукативно семејство со нови можности.Силвана Ристевска
наставник по биологија и хемија
зам. амбасадор за Scientix во Македонија
email: ristevskas@yahoo.com