Saturday, November 17, 2012

Да го споделиме знаењето!
Одржана Осмата меѓународна конференција е-Општество.Мк 2012
Заврши осмата меѓународна конференција Е-Општество.Мк на тема  „Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето!“. На конференцијата присуствуваа околу 250 учесници од земјата и од странство. Учесниците беа од образовниот сектор, од основните и средните училишта, од високообразовните државни и приватни институции, деловниот и граѓанскиот сектор. Конференцијата траеше два работни дена (14 и 15.11.2012). Во осум  сесии се дискутираше на осум теми со особен нагласок на отворените образовни ресурси. 36 говорници од Македонија, Полска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија, Хрватска,  Албанија и Америка, со своите говори предизвикуваа интересни дебати. Во сите земји образованието се сретнува со слични или исти проблеми. Кога се во прашање отворените образовни ресурси, сите сме на слично ниво.
По милионитти пат се уверив: „Кој сака да направи нешто, бара начин, а кој не сака ништо да направи, бара оправдување.“ (Пикасо)

No comments:

Post a Comment